موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

مشاوره رایگان    ٨٦٠٨٦١٥٨-٠٢١
موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

ویزای کار

ویزای کار کانادا با مجوز Job Offer

 ویزای کار کانادا با مجوز Job Offer هنگامی که یک شرکت و یا موسسه به شما پیشنهاد یک جایگاه شغلی در کشور کانادا را میدهد

گرفتن مجوز کار کانادا تضمینی,گرفتن مجوز کار کانادا

LMIA ویزای کار کانادا با مجوز

 ویزای کار کانادا با مجوز LMIA از آنجایی که کانادا دارای رشد اقتصادی بالا میباشد و  نرخ بیکاری در این کشور پایین است،کانادا به شدت