موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

مشاوره رایگان    ٨٦٠٨٦١٥٨-٠٢١
موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

ویزای توریستی

ویزای ویزیتوری تجاری کانادا,اخذ ویزای ویزیتوری تجاری کانادا,ویزای ویزیتوری تجاری کانادا 2019

ویزای ویزیتوری تجاری کانادا

ویزای ویزیتوری تجاری کانادا: در این مقاله ما به برسی ویزای ویزیتوری تجاری کانادا (Business Visitors)میپردازم .در واقع این ویزا برای صاحبان مشاغل،بازرگانان و مدیران

سوپر ویزا کانادا

سوپر ویزا کانادا: در حالت عادی مدت زمانی که یک تویست میتواند در خاک کانادا باشد ۶ ماه میباشد.(این مورد هم برای شهروندان کشور هایی

ویزای مولتیپل کانادا,اخذ ویزای مولتیپل کانادا 2019

مولتیپل ویزای کانادا

ویزای توریستی: ویزای توریستی در زمره ویزای های اقامت موقت میباشد ، کشورکانادا ویزای اقامت موقت را در موارد مختلفی نظیر کار، تحصیل و توریستی