موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

مشاوره رایگان    ٨٦٠٨٦١٥٨-٠٢١
موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

ویزای تجاری

دریافت اقامت کانادا از طریق خوداشتغالی,شرایط خوداشتغالی

مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی

مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی Canada Self-Employed Immigration دولت فدرال کانادا در شاخه ویزا های تجاری یک برنامه مهاجرتی بنام خود اشتغالی  دارد.(Self

اخذ اقامت کانادا از طریق کارآفرینی2019,مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی2019

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی Grenada Citizenship by Investment Program بسیاری دیگر از استان های کانادا بر اساس برنامه های برگزیدگان استانی خود برنامه