کار در کانادا

در حالت کلی جهت اشتغال بکار در کشور کانادا و اخذ ویزای کاری نیاز به دریافت مجوز LMIA بوسیله کارفرماست . مجوزهای اشتغال بکار در حین تحصیل و یا Open Work Permit که پس از تحصیل به متقاضیان اعطا میشود از این قاعده مستثنی هستند.
همچو روش خود اشتغالی برای اشتغال بکار در کشور کانادا کارفرما باید اثبات کند که حضور متقاضی تاثیرات مثبتی در بازار کار و اقتصاد کانادا دارد.

 

برای ارزیابی شرایط خود ، به قسمت فرم ارزیابی  مراجعه فرمایید. همکاران پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید…