تجارت در کانادا

سرمایه گذاری، کارآفرینی ،خود اشتغالی روش هایی هستند که در شاخه مهاجرت بروش تجارتی قرار میگیرند.
در ایران معمولا سرمایه گذاری و کار آفرینی را جدا از هم نمیدانند و این دو و زیر شاخه هایشان را بعنوان روش سرمایه گذاری میشناسند .
در این روش اول شما یک مبلغ مشخص را که با توجه به استان مورد انتخاب مشخص میشود، برای یک مدت مشخص بدون دریافت هیچگونه سودی در بانک سپرده میکنید و اقامت دائم برای خود و همسر و فرزندان زیر ۲۲ سال را دریافت میکنید. در حال حاضر در تعداد زیادی از استان ها این روش بسته شده است.
در روش کارآفرینی شما بایستی بغیر از سرمایه ،شرایط دیگری نظیر سابقه مدیریت و یا مالکیت یک بیزینس ، مدرک زبان ، سابقه کاری و تحصیلی را داشته باشید و همچنین در رده سنی اعلامی از طرف استان ها باشید .با توجه به استان مورد انتخاب شما باید یک حداقل مبلغ بعنوان ثروت خالص و یک حداقل مبلغ جهت انتقال و سرمایه گذاری داشته باشید .مبالغ اعلامی از طرف استان ها حداقل های ورودی میباشد و با توجه به سیستم امتیاز بندی هرچه سرمایه خالص و سرمایه انتقالی متقاضی بیشتر باشد طبیعتا شانس بیشتری خواهد داشت.

 

برای ارزیابی شرایط خود ، به قسمت فرم ارزیابی  مراجعه فرمایید. همکاران پس از بررسی با شما تماس خواهند گرفت.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید…