موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

مشاوره رایگان    ٨٦٠٨٦١٥٨-٠٢١
موسسه مهاجرتی آوا غفاری و همکاران

کارشناس رسمی وزارت مهاجرت کانادا

ICCRC No:R520270

اجازه کار تمام وقت برای دانشجویان اینترنشنال

اخیرأ با توجه کاهش سرسام آور ارزش ریال در مقابل با ارزهای خارجی بسیاری از دانشجویان ایرانی با مشکل تامین هزینه های تحصیل و حتی زندگی روزمره خود مواجه میباشند.
به گزارش سایت وزارت مهاجرت ، براساس قوانین این دانشجویان میتوانند برای تامین هزینه های تحصیل و زندگی بطور موقت بصورت تمام وقت مشغول بکار شوند.
دانشجویان میتوانند با ارائه تاییدیه موسسه آموزشی مبنی براینکه دانشجو بعلت عدم پرداخت هزینه موسسه قادر به ادامه تحصیل نیست و صدور اجازه کار تمام وقت امکان ادامه تحصیل و اتمام دوره را فراهم میسازد، میتوانند برای اجازه کار تمام وقت(۴٠ ساعت در هفته ) اقدام نمایند.
این اجازه کار در مدت محدود و برای دانشجویانی است که حداقل ۶ ماه از دوره تحصیل خود را سپری کرده باشند.
(منبع مجله هفته مونترال)
باما تماس بگیرید.

فهرست مطالب